“ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာ္ ဒီလူငါးေယာက္နွင့္ ေပါင္းပါ”

blog.png

ဟိုးအျမင့္ႀကီးက ႏြယ္ပင္ေတာင္မွ အေပၚေရာက္ဖို႕ တျခားအပင္ေတြရဲ႕ အကူအညီယူရသလိုပဲ ကၽြန္မတို႕လူသားေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္လည္း ကၽြန္မတို႕ကို အင္အားျဖစ္ေစမယ့္ ့လူ ငါးဦးလိုအပ္ပါတယ္။

(၁) အေကာင္းျမင္ဝါဒီသမား

သင္စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အေကာင္းျမင္ဝါဒီလက္ကိုင္ထားတဲ့ သင့္သူငယ္ခ်င္းက

သင့္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈေတြကို စိတ္ခြန္အားေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါလိမ့္မယ္။

(၂) ဒုတိယမိသားစု Continue reading ““ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာ္ ဒီလူငါးေယာက္နွင့္ ေပါင္းပါ””

Advertisements