လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရာင္း ၊ ၀ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္

သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အဆိုေတာ္အဖြဲ႕ ၊ အားကစားျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ လက္မွတ္၀ယ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ သတိထားဖို႕လိုအပ္တာေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Orange admission tickets fully isolated on white (with path).

– ေရာင္းခ်သူနဲ႕ လူမ်ားတဲ့ေနရာမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံု ၀ယ္ယူပါ။

– လက္မွတ္ရဲ႕ တန္ဖိုး ၊ ခံုနံပါတ္္ႏွင့္ ဘာေႀကာင့္ေရာင္းခ်ရသလဲဆိုတာေတြကို မ်ားမ်ားေမးျမန္းပါ။

– လက္မွတ္ေတြကို တဆင့္ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိ ၊ မရွိစစ္ေဆးပါ။ တခ်ိဳ႕လက္မွတ္ေတြဟာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်လို႕မရပါ ဘူး။

– လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈနဲ႕ ပက္သက္ျပီး အမ်ားသိရွိေအာင္ ေႀကာ္ျငာထားတာမ်ိဳးရွိ ၊ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ အခ်ိဳ႕လက္မွတ္ေတြကို ပြဲစီစဥ္သူေတြအေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ေပးေလ့မရွိပါဘူး။

 

 လိမ္ညာေရာင္းခ်သူေတြ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတတ္တာကေတာ့ –

– လက္မွတ္မ်ားကိုေပးပို႕ျပီး ၊ လူကိုယ္တိုင္မေတြ႕ျခင္း။

– လက္မွတ္မရခင္ ေငြေပးေခ်ခိုင္းျခင္း။

– လက္မွတ္ကို တတိယအဖြဲ႕မွ တဆင့္ ၀ယ္ယူခုိင္းျခင္း။

– လိမ္ညာေရာင္းခ်သူေတြဟာ နာမည္ႀကီး ၊ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပြဲေတြကို ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္။

ads.com.mm မွာလည္း အဲဒီလိုမ်ိိဳးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ တိုင္ႀကားႏုိင္ပါတယ္။

 

ေစ်းႏႈန္းမွန္ကုန္မႈရွိေအာင္

ads.com.mm မွာ တင္ေရာင္းေနတဲ့လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းအခ်ိဳ႕နဲ႕လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာႀကည့္ပါ။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ၀ယ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေစ်းႏႈန္းမတန္တဆေပးျပီးေတာ့ ၀ယ္ယူတာကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္သလို ၊ ေရာင္းခ်သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕လည္း သင့္ေတာ္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။